دامپزشک مشاور

بیماری حیوانات خانگی بیماری مشترک انسان و دام کلینیک دامپزشکی
 
شماره جدید دوفصلنامه مشاور دامپزشک منتشر شد
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱ : توسط : دکتر مجید ذاکریان

شماره جدید مجله مشاور دامپزشک  منتشر شد در این شماره شما می خوانید

* بخش خبری ( رونی اولین حیوانی که در ایران بیمه شد، زایمان طبیعی مانلی در دلفیناریوم کیش، باز هم سگ باوفا و ..... )

* داستانهای هاپالو.

* گلسنگ، نمادی از همزیستی و همکاری در طبیعت

* نگاهی به مصرف غذاهای کنسروی در ایران.

* کپکها، مایکوتوکسین ها و زیانهای ناشی از آنها از دیدگاه دامپزشکی.

* میانکاله، زیبا و شگفت انگیز ما را به سوی خود می خواند.

*نگاهی کوتاه به کلونینگ cloning

جهت تهیه مجله به کیوسکهای روزنامه فروشی شهر تهران و کلینیک های دامپزشکی مراجعه فرمائید و یا با دفتر مجله تماس حاصل نمائید