دامپزشک مشاور

بیماری حیوانات خانگی بیماری مشترک انسان و دام کلینیک دامپزشکی
 
برنامه واکسیناسیون جدید
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱ : توسط : دکتر مجید ذاکریان

با توجه به افزایش تعداد سگها و گسترش برخی بیماریها همانند دیستمبر، پارواویروس و هپاتیت سگها با توجه به توصیه جامعه جهانی دامهای کوچک برنامه واکسن سگها به صورت زیر تغییر کرده است:

1- نخستین مرحله واکسیناسیون در سن 45 روزگی به بعد انجام می شود و تا سن 3 ماه ( یعنی سن سگی که حداقل 45 روز و حداکثر زیر 3 ماه را داشته باشد) هر سه هفته یکبار واکسن چندگانه تزریق می شود تعداد دفعات واکسن نباید از سه نوبت فراتر رود بعبارتی در 45 روزگی، 5/2 ماهگی و 5/3 ماهگی واکسن چندگانه تزریق می شود.

2- برای سگی که بالای سه ماه را دارد و تا به حال واکسیناسیون نشد دو نوبت واکسن به فاصله هر ماه تزریق می شود.

3- هاری در ایران سالی یکبار و از سن سه ماهگی به بعد است.

4- برنامه واکسن گربه در هر زمان برای نخستین بار دو بار و به فاصله هر ماه تزریق می شود و بعد سالی یکبار

5- واکسن پرندگان شش ماه یکبار.

6- درمان انگلی بهترین حالت ماهانه است.