دامپزشک مشاور

بیماری حیوانات خانگی بیماری مشترک انسان و دام کلینیک دامپزشکی
 
بدون شرح
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳ : توسط : دکتر مجید ذاکریان

    سند تاریخی حقوق بشر، از افتخارات ایران باستان است. ژرف نگری این سند به ما این بهانه را داد تا در وب بلاگ خود قرار دهیم تا شما هم به آن بيانديشيد و .....    

 

                              حکم کورش کبیر

 

  اکنون که من تاج پادشاهی ایران، بابل و ملت های چهار کشور را به مدد اهورا مزدا بر سر نهاده ام، اعلام می نمایم که:

  تا زمانی که در قید حیات هستم و اهور مزدا پادشاهی را به من ارزانی می دارد، به مذهبها، سنتها و اعتقادهای مردمی که پادشاه آنها هستم، احترام خواهم گذاشت و به هیچ یک از فرمانداران و زیر دستانم اجازه نمی دهم که به دیده تحقیر به سایر افراد بنگرند و یا آسیبی به آنها برسانند.

  اکنون که تاج پادشاهی را بر سر نهاده ام و مزدا موهبت پادشاهی را به من ارزانی داشته، مادامی که در قید حیات هستم، هرگز سلطنتم را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد. در قلمرو پادشاهی من هر ملتی آزاد است که مرا به عنوان پادشاهش بپذیرد یا نپذیرد و چنانچه هر یک از آنها از پذیرفتن پادشاهی من سر باز زند، من پادشاه ایران، بابل و ملت های چهار کشور هستم و هرگز به احدی اجازه نمی دهم به دیگران زور و فشاری تحمیل کند. من او را در کنف حمایت خویش قرار می دهم و این حق را به خود می دهم  که ستمگر را به سزای عملش برسانم.

  و تا زمانی که من فرمانروای مطلق هستم، به احدی اجازه نخواهم داد که اموال دیگران را به واسطه زور یا هر آلت غلط دیگری بدون جبران و غرامت لازم  الاجرا به تملک خویش در آورد. امروز اعلام می نمایم که هر انسانی آزاد است که مذهب و سنت مورد علاقه اش را انتخاب کند و هر جا که قصد دارد زندگی کند و به شکلی که ایمان دارد به نيايش بپردازد و اعتقادش را به جا آورد و حرفه ای را پبیشه خود سازد. تنها به شرطی که هرگز حقوق دیگران را نقض نکند.

  اعلام می نمایم که هر انسانی مسئول اعمال خویش است. هیچ احدی به واسطه گناهان بستگانش مجازات نخواهد شد. اگر هر عضوی از خانواده سلطنتی و دربار مرتکب تخلفی شود، تنها اوست که تاوان خطایش را خواهد داد و خانواده و سایرین از مجازات مصون خواهند بود.

  تا زمانی که زنده هستم، به هیچ فردی اجازه نخواهم داد بردگان زن و مرد را مورد مبادله قرار دهد. چنین سنتی باید در سراسر جهان به طور کل ریشه کن شود. از مزدا استعانت می جویم که مرا در اجرای تعهداتم نسبت به ملت های ایران، بابل و چهار کشور یاری و پیروز نماید.