دامپزشک مشاور

بیماری حیوانات خانگی بیماری مشترک انسان و دام کلینیک دامپزشکی
 
خدا موجود بد نه ذره ای بد نمی آفریند
ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸ : توسط : دکتر مجید ذاکریان

 

زمانی که بچه بودم با خودم فکر می کردم خداوند موجودات را خوب یا بد آفرینش می کند یکی از این موجودات بد در تصور خودم در زمان کودکی، گربه بود چرا که آن گربه چاق محلمان یک شب تصمیم داشت کبوتر سفید من را بخورد ولی موفق نشد پدر و مادرم برایم توضیح ندادند که آن گربه براساس نیاز و فطرت طبیعی دست به چنین کار زده است اما بجابی آن چند هفته بعد من را به روستا بردند در آن روستا دیدم یک گربه ورزیده در همزیستی با مرغ، خروس، جوجه ها و همچنین سگ نگهبان، وظیفه محافظت از انبار غذا روستاییان را در برابر موشها متجاوز بر عهده دارد آخر در ده پنجاه در روستاههای کشور برق نبود و روستائیان غذاهایشان را در پشت بام نگاه می داشتند. تازه بعد از نگهداری گربه هایی مانند سیلوستر، سیلویا و میتی دیدم این گربه ها چه دنیا زیبای دارند حتی در زمان درمان واکنشهایی از بعضی از گربه ها می بینم که قابل توصیف نیست.

خوب گربه که مفید در آمد پس این موشهای بدجنس موجود بد هستند،  اما نه این همه پیشرفتهای علمی مدیون همین موشها است. تازه در خانواده همین موشها، موجود بسیار دوست داشتنی به نام همستر قرار دارد که هم انسان را سرگرم می کند هم در تحقیقات علمی نقش آفرینی می کند.

نمی دانم شاید ببرها هم در زمان بچه گیم جزء آفرینش بد بودند چون در آن زمان یک سریال هندی پخش می شد که پسری بو و فیلی داشت و یک روز فیل پسر در گودالی افتاد و دسته ببر ها قصد خوردنش را داشتند. اما بعدها متوجه شدم که ببرها خیلی موجودات مغررو هستند و بندرت شکار دست جمعی می کنند تازه ما انسانها پا به حریم آنها گذاشتیم و نسل آنها را در بسیاری از مناطق همانند مازندران منقرض کردیم.

خوب در کودکی تصور من از آدمهای بد این بود که آنها از زمان تولد و بقولی ذاتاً بعنوان افراد بد آفرینش شده اند. اما این تصور هم درست نبود.

پروردگار تمام کاهنات را با هدف و نظم خواست آفرینش کرده است شاید ما در مقطعی از زمان از آن موجود به نام بد یاد کنیم ولی در زمانی دیگر می تواند آن موجود خوب باشد تازه شرایط محیطی که ما فراهم می کنیم در بد کردن یا بد بودن آن موجود موثر است. مثالی می زنم اگر سگی پای شما را گاز بگیرد دلیل بر بدی او نیست زیرا همان سگ به پاسداری از مکان و صاحب خود می پردازد.

در مورد انسان هم همین مصداق وجود دارد اگر انسانی دزدی می کند، اگر آدمی کسی را می کشد دلیل بر  آفرینش بد آن نیست ما شرایط را جوری کردیم که آن کودک معصوم در آینده تبدیل به دزد و جنایتکار شود. این گفته ها به این مفهوم نیست پس تمام جنایتکارها و دزدان تبرئه شوند یا کار بد را توجیه کنند نوک پیکان بر روی پاک آفرینش شدن تمام موجودات و حتی ذره ای است که خدا می آفریند و ما انسانها با تفکیک خوب و بد در آفرینش او دست می بریم و موجوداتی را بی دلیل حذف می کنیم حتی به هم نوع خود رحم نمی کنیم قوانین زندان اعدام و غیره را می گذاریم و بعدها می فهمیم که فلان کسک دچار جنایتی نشد و تنها بخاطر خودکامگی ما او را حبس یا اعدام کردیم.

خدا موجود بد نمی آفریند پس در خود بنگریم و به خوب بودن موجودات بنگریم. بیایم از حذف و آزار مخلوقات پروردگار دست برداریم بیایم بسیاری از قوانین خود را اصلاح کنیم و دریابیم که ما اشرف مخلوقات هستیم و از وجود خداوند در ما دمیده شده پس با مخلوقات او مهربان باشیم و اهمیت خلقت هر موجودی را بدانیم.