دامپزشک مشاور

بیماری حیوانات خانگی بیماری مشترک انسان و دام کلینیک دامپزشکی
 
عفونت بیمارستانی چیست؟
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩ : توسط : دکتر مجید ذاکریان

عفونت بیمارستانی در دامپزشکی چیست؟ آیا به واقع این عفونت تنها در بیمارستانهایی دامپزشکی است؟ آیا مطبها دامپزشکی عاری از آن هستند!؟

در منابع  Hospital Infection به عفونت بیمارستانی گفته شده است اما معنی لغوی Infection به فارسی "تهاجم و تکثیر میکروارگانیسمها" و در جای دیگر "بیماری عفونی" است. سوالی که مطرح می شود منظور از میکروارگانیسم چیست؟

به باکتری ها میکروب هم گفته می شود اما در عفونت بیمارستانی تنها باکتریها دخیل نیستند هر چند سهم عمده در ایجاد عفونت بیمارستانی دارند اما نقش ویروسها، قارچها، تک یاختها و برخی بیماریهای انگلی را نباید نادیده گرفت.

باکتریها که می تواند عفونت بیمارستانی ایجاد کنند شامل: ایشریشیا کولی، کلبسیلا، لیستریا، استاف، شیگلا، اسرپتوکوکوس ها، سودمنوس،  انترکوکوس و ....

ویروسهای که می تواند عفونت بیمارستانی ایجاد کنند شامل: آدنوویروس، آنفلوانزای پرندگان، کورنا ویروس، پاروویروس، پوکس ویروس (عامل آبله)، ویروس پارومیکزوریده(عامل دیستمبر)، روتراویروس، پولی ویروس، ویروس HIV و ....

قارچهای که می تواند عفونت بیمارستانی ایجاد کنند شامل: مایکوباکتریوم، آسپرژیولوس، تریکوفیتون و ... .

انگلهای که می تواند عفونت بیمارستانی ایجاد کنند بیشتر انگلهای پوستی هستند که عبارتند از شپش ها، کنه ها، مایتها و کک ها.

اما این تصور غلط است که عفونتهای بیمارستانی تنها مختص بیمارستانهای دامپزشکی است و مطبها می توانند عاری از عفونت بیمارستانی باشند هر چند بیمارستانها بدلیل بستری کردن بیماران عفونی صد درصد در خطر عفونتهایی بیمارستانی هستند اما مطبها بدلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی می توانند کانونی برای ایجاد عفونتهای بیمارستانی باشند.

اما به چه دلایلی عفونت بیمارستانی ایجاد می شود؟

1-     بستری کردن حیوان بیمار و گسترش بیماری از حیوان بیمار به محیط بستری و گسترش آن توسط کارکنان.

2-     پانسیون؛ عموماً حیواناتی که پانسیون می شوند معاینه نمی شوند و اگر حیوانی بیمار باشد سبب نشر بیماری در محیط می شود.

3-     رها کردن حیوان توسط مراجعان در سالن پذیرش؛ بسیاری از افراد که به بیمارستان یا مطب مراجعه می کنند نمی دانند که نباید حیوان خود را در سالن پذیرش رها کنند در صورت بیمار بودن حیوان سبب گسترش بیماری و حتی بیمار کردن حیوانات سالم می شود.

4-     عدم رعایت اصول بهداشتی در بیمارستان و یا مطب ( تمیز نکردن میز معاینه توسط مواد ضد عفونی کننده قوی، آلوده شدن تجهیزات بیمارستانی، عدم بهداشت فردی توسط دامپزشک).

توجه به این نکته نیز ضروری است برخی از حیوانات بدلیل ترس بسیار از بیمارستان یا مطب  یک روز بعد از معاینه ممکن است دچار تب شوند که در اثر تغییرات شدید هورمونی ناشی از استرس ایجاد می شود.