دامپزشک مشاور

بیماری حیوانات خانگی بیماری مشترک انسان و دام کلینیک دامپزشکی
 
ده صفت برتر سگ به روایت امام علی ع
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠ : توسط : دکتر مجید ذاکریان

چندی پیش در پاسخ به نظرات دوست عزیزمان آقای امین مهدی ممدوح ده صفت سگ را به روایت امام علی قرار دادند که نمی توانستیم از آن گذر کنم. ما انسانها که خود را اشرف مخلوقات می شنایسم آیا در رخی انسنها یک صفت هم وجو دارد؟

امام علی می فرماید: سگ ده صفت دارد که اگر مومنی یکی از صفات نیکو را داشته باشد سزاوار است:
۱) سگ را درمیان مردمان، قدری نیست و این همان حال مسکینان و بیچارگان است.
۲) ما ل و ملکی از آن سگ نیست و این همان صفت مجردان است.
۳) سگ را خانه و لانه ای معین نیست و هرجا که رود، رفته است و این علامت متوکلان است.
۴) سگ، اغلب اوقات گرسنه است و این، عادت صالحان است.
۵) اگر سگ صد تازیانه از دست صاحب خود خورد، باز به صاحب خود وفادار است و این صفت مریدان است.
۶) شب هنگام بجز اندکی نمی آرامد و این حالت محبان و دوستداران است.
۷) اگر سگ رانده شود و ستم  کشد، لیکن چون او را بخوانند، بدون دلگیری باز می گردد و این نشان فروتنان است.
۸) به هر خوراک که صاحبش به او می دهد، راضی است و این حال قانعان است.
۹) بیشتر لب فروبسته و خاموش است و این، علامت خائفان است.
۱۰)این که وقتی می میرد ارثی از او باقی نمی ماند و این حال زاهدین است.