دامپزشک مشاور

بیماری حیوانات خانگی بیماری مشترک انسان و دام کوچک، کلینیک تخصصی دامپزشکی حیوانات خانگی

تغییر ساعت کار کلینیک دامپزشکی دکتر ذاکریان

ساعت کار کلینیک دامپزشکی دکتر ذاکریان تغییر کرد از شنبه تا چهار شنبه: صبح ها: 10/45 تا 13                                عصرها: 16 تا 20 پنجشنبه:                              10 تا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید
تیر 97
7 پست
آذر 96
3 پست
آبان 96
4 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
شهریور 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
1 پست
پانسیون
2 پست
چک_آپ
1 پست
سگ
1 پست
سرما
1 پست
کم_خونی
1 پست
طحال
1 پست
درماتیت
1 پست
Hypertermia
1 پست
پلی_اوری
1 پست
fho
1 پست
سرطان
1 پست
پروتئین
1 پست
تغذیه
1 پست
پرخوری
1 پست
اسهال
1 پست
bid
1 پست
پدیکولوز
1 پست
شپش
1 پست
گزنده
1 پست
مکنده
1 پست
چرک
1 پست
آبسه
1 پست
هیگروما
1 پست
جراحی
1 پست
تومور
1 پست
لیپوما
1 پست
گریسی
1 پست
دندان
1 پست
شناسنامه
1 پست
نوار_قلب
1 پست
لمیناتیس
1 پست
مرغ_عشق
1 پست
قناری
1 پست
درد_پا
1 پست
زخم_کف_پا
1 پست
مهر_افزا
1 پست
هوم_پت
1 پست
چاقی
1 پست
مجله
1 پست
نژاد_سگ
1 پست
دکترصافی
1 پست
دیسک
1 پست
کلسیفیکه
1 پست
دیابت
1 پست
قند_خون
1 پست
پرادراری
1 پست
پرنوشی
1 پست
مرگ
1 پست
میمون
1 پست
ابولا
1 پست
ماربورگ
1 پست
جمعه
1 پست
تعطیلات
1 پست
ساعت_کار
1 پست
سن
1 پست
سالمونلا
1 پست
بیوشیمی
1 پست
رادیولژی
1 پست
ماسوله
1 پست
سونو
1 پست
سلامت
1 پست
استخوان
1 پست
مفاصل
1 پست
مهره
1 پست
سکه
1 پست
مسکن
1 پست
روحانی
1 پست
قلب
1 پست
تبش_قلبی
1 پست
ژنتیک
1 پست
کلیه
1 پست
گلوکز
1 پست
آلرژی
2 پست
ریه
1 پست
سرقت
1 پست
مشروب
1 پست
خبرنگار
1 پست
هاری
1 پست
دیستمبر
1 پست
دامپزشکی
4 پست
دامپزشک
3 پست
مایت
1 پست
جرب_گوش
1 پست
خارش_گوش
1 پست
گلسنگ
1 پست
سگ_با_وفا
1 پست
شیتزو
1 پست
مالتیس
1 پست
سالوکی
1 پست
دلار
1 پست
ارز
1 پست
مقاله
1 پست
همشهری
1 پست
آسم
1 پست
گربه
1 پست
پرشین_کت
1 پست
اسکاتیش
1 پست
سافینکس
1 پست
ایران
1 پست
اقتصاد
1 پست
مرغ
1 پست
آزادگان
1 پست
مار
1 پست
خزنده
1 پست
ایگونا
1 پست
مرغ_شق
1 پست
تمدن_غرب
1 پست
قرآن_و_سگ
1 پست
موی_گربه
1 پست
موی_سگ
1 پست
بیمه_سگ
1 پست
14_مهر
1 پست
شکار_خرس
1 پست
ده_صفت_سگ
1 پست
مادر
2 پست
شکوه_سگ
1 پست
جرم_سگ
1 پست
مهربانی
1 پست
اسب
1 پست
مشمشه
1 پست
تک_سمیان
1 پست
تعرفه
1 پست
ویروس
1 پست
باکتری
1 پست
درختان
1 پست
کاسکو
1 پست
جوان
1 پست
آهو
1 پست
تربیت
1 پست
حیات_وحش
1 پست
بهداشت
1 پست
سگ_و_گربه
3 پست
بچه_گربه
1 پست
توله_سگ
1 پست
واکسن
1 پست
اتگل
1 پست
معتاد
1 پست
سال_87
1 پست
تب_مالت
1 پست
دامژزشک
1 پست