فصل شکفتن گلها، فرارسیدن نوروز بر همگان مبارک<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بهار آمد، اما امسال در اکثر نقاط کشور با برف و باران. چه ترنمی داد باران بر گلها و پرندگان نغمه شادی سر دادند، ننه سرمای که در کتابهایی دبستانی می خواندیم، ماندن را دوست داشت ولی عمو نوروز عاشق گرم کردن و پیوند دلها بود، او آمد و به ما شکفتن گلها را هدیه داد....

 ما چه هدیه ای به دیگران می دهیم. گرد هم آیم و بهار را به طبیعت و تمام موجوداتش تبریک بگویم و برای تمام موجودات سال خوبی را آرزو کنیم.

                                                              نوروزتان پیروز باد <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
رضا مرادی

بسیار جالبه.

نوشین و سامان احمدیان

سال نو شما هم مبارک باد