Hip Displasia


Hip Displasia
در رفتگی استخوان ران از داخل مفصل لگن را hip displasia می گویند این بیماری در سگهای نژاد بزرگ که دارای وزن زیاد هستند بیشتر  دیده می شود . در رفتگی به گرایتهای مختلف تقسیم می شود که پیشرفته ترین نوع آن همانطور که در عکس مشاهده می شود بیرون زدگی کامل سر استخوان ران از حفره استابلوم لگنی است.
عوامل مختلفی در بروز بیماری نقش دارند که می توانیم به عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی تقسیم کرد.
 از لحاظ ژنتیکی بیشتر در نژاد سگهای بزرگ مانند روتفایلر، ژرمن شفرد، گلدن رتریور،  گریت دین و ... بیشتر دیده می شود.
عوامل محیطی شامل تغذیه نامناسب، حرکات مخاطره آمیز، ورزشهای سنگین، تمرینهای بدنی  سنگین در زمان آموزش،  ضربات فیزیکی به پا  سبب این بیماری می شود.
بیماری بیشتر در سن ۸ ماهگی تا یک و تیم ساگی خود را نشان می دهد
اگر بیماری در گریت پائین باشد باشد دارو درمانی و استراحت کمک می کند تا سگ روند بهبودی را طی کند اما در گریتهای بالا تنها روش درمان جراحی است. در تکنیک جراحی دو روش وجود دارد در روش اول سر استخوان ران بریده و سر مصنوعی کار می گذارند که متاسفانه پروتوز لازم در ایران وجود ندارد. روش دیگر بریدن سر استخوان ران است و بدنه استخوان ران داخل عضله باقی می مانند و بمرور زمان سگ خود را با وضعیت فوق تطابق داده و استخوان ران داخل عضله مفصل مانند ایجاد می کند.

/ 0 نظر / 64 بازدید