انگلهای خارجی پوست

سلام دوستان این نوشته را به یکی از بیماری های پوست اختصاص می دهم

انگلهای خارجی پوست

مراقبت منظم از پوست بدن حیوانات مانع از ایجاد بسیاری از بیماریهای انگل خارجی می شود، در ذیل به برخی از انگلهای خارجی پوست اشاره می کنیم.

کنه Tick:

کنه ها جثه بزرگ دارند و با چشمان غیر مسلح هم دیده می شوند.کنه ها یک ، دو یا سه میزبان می توانند داشته باشند، کنه ها دارای ضمائم دهانی هستند و توسط این ضمائم یه میزبان خود چسبیده و شروع یه خونخواری می کنند. اهمیت کنه ها بدلیل اینکه می توانند برخی از بیماری های باکتریایی، ویروسی و یا تک یاخته ای را به انسان منتقل کنند چندین برابر می شود.

شپش Lice:

به دو دسته شپش های جونده و شپشهای خونخوار تقسیم می شوند، شپش های خونخوار به دلیل خونخواری به رنگ آبی تا آبی سیاه در می آیند. شپش های خونخوار نیز می توانند ناقل بیماری های باکتریایی، ویروسی و یا تک یاخته ای باشند.

جرب Mite:

محل زندگی این انگل در اپیدرم، درم و بندرت سطح پوست است، مشاهده این انگل تنها توسط میکروسکوپ امکان پذیر است.مایتها هم بصورت همزیستی و هم بصورت انگلی در بدن میزبان زندگی می کنند.عفونت با این انگل عموما ایجاد خارش، سرخی پوست، چرکی شدن پوست و در صورت همراه شدن باکتری با آنها سبب پیودرما در پوست می شوند. برخی از مایتها داخل گوش ایجاد غفونت گوش می کنند.

 برخی از انواع مایتها قابل انتقال به انسان هستند و در انسان سبب بیماری گال می شوند.

کک Flea:

این انگل خاصیت جهندگی دارد، عفونت ککها در پرندگان، سگ و گربه از اهمیت خاصی برخوردار است.کک ها در پرندگان موجب کهیر، پاپول خارش دار و کشیدن بدن پرنده به قفس می شود. نیش کک برای گربه و سگ حالت آلرژی زا است.

ساس Cimicide :

بیشتر پرندگان را آلوده می کنند.نیش بسیار دردناکی دارد و بعلت درد زا بودن پرنده از غذا خوردن می افتد. همچنین یک نوع از آن قابل انتقال به انسان است و سبب ایجاد بیماری تخت خواب Bed Bud می شود.

 کنترل و درمان بیماری انگلهای خارجی:

1-   شستشویی مرتب حیوان بر اساس توصییه دامپزشک.

2-   عدم تماس حیوان با حیوانات آلوده.

3-   استفاده از سموم از بین برنده انگلهای خارجی بنا به تجویز دامپزشک.

4-   معاینه منظم پوست بدن حیوان توسط دامپزشک.

/ 1 نظر / 27 بازدید
مهشيد

تو نمی خوای آپ کنی نه؟ بابا زود باش خوب. لطفا در مورد بیماریهای گربه ها هم بنویس.