Cold agglutinin

Cold agglutinin

آنمی همولیتیک ناشی از سرما

یک بیماری نقص در سیستم ایمنی است. که در آن آنتی بادی های بدن به گلبول های قرمز ی که از رگها خارج شده اند حمله می کنند. این پدیده در سرما تشدید می شود .

علایم بیماری شامل کم خونی( آنمی)، زخم های در روی پوست بخصوص نوک دم، دست وپا، نوک گوش و پوزه، سرخی موست، ضعف، تنگی نفس و بزرگی طحال است

علت بیماری ناشناخته است اما گفته شده مسمومیت با سرب بیماری را تشدید می کند.

برای تشخیص بیماری در تاریخچه بیماری سرما دیده می شود

درمان اورژانسی در بیمار پیچیدن پتو دور حیوان و دادن غذاهی مانند جگر که حاوی گلبول قرمز هستند

نویسنده: دکتر مجید ذاکریان ( بورد تخصصی بیماری داخلی دام کوچک)

/ 0 نظر / 145 بازدید