لزوم کوتاه کردن ناخن و تخلیه کیسه مقعدی

لزوم کوتاه کردن ناخن و تخلیه کیسه مقعدی

ناخن حیوانات از بافت شاخی است و مدام در حال رشد است در طبیعت (زندگی آزاد) حیوانات چهار پا بدلیل تحرک بالا برای یافتن غذا و پرندگان نیز بدلیل نشستن بر شاخه های درخت با قطر متفاوت ناخنهایشان کوتاه می شوند، در صورت عدم کوتاه کردن ناخن حیوانات بخصوص سگها ممکن است ناخن برگشته و وارد گوشت سگ شود و یا در اثر برخورد با پایه های میز و صندلی شکسته و دچار خوریزی شود.

کیسه های مقعدی Anal Sac در انتهای رکتوم Anus حیوانات گوشت خوار قرار دارد و محتویات آن در هنگام دفع کمک می کند تا عمل دفع بهتر انجام شود از طرفی بوی خاص(بد) آن سبب می شود حیوان گوشت خوار قلمروی خود را مشخص کند، سگهای که از غذاهای نرم استفاده می کنند کیسه های مقعدی آنها پرشده و نیاز به تخلیه دارند. در صورت عدم تخلیه به موقع کیسه های مقعدی سگ شروع به لیس زدن و گاز گرفتن مقعد خود می کند و یا مقعد خود را بر روی زمین گذاشته و مقعد خود را بر روی زمین می کشد. در صورت عدم تخلیه محتویات مایع مانند کیسه های مقعدی رو به خمیری شدن می رود و غدد ترشح کنند کیسه های مقعد شروع به رشد کرده و حالت توموری پیدا می کنند. در سگهای بزرگ چثه بدلیل نوع غذا و فعالیت بدنی نیاز به تخلیه کیسه های مقعدی ندارند و گربه ها هم نیاز به تخلیه کیسه های مقعدی مگر در موارد خاص ندارند

نویسنده: دکتر مجید ذاکریان( بورد تخصصی بیماریهای داخلی دامهای کوچک، تلفن: ۲۲۵۷۰۷۰۰)

/ 0 نظر / 41 بازدید