سرطان

سرطان   

سلولهای بدن مدام در حال پیرشدن هستند این سلولها با گذشت زمان پیر  می شوند و سلولهای جدید جایش ساخت می شوند گاهی سلولها بجای اینکه روند طبیعی را طی کنند و پیر شوند و هسته سلول از بین برود شروع به نافرمانی می کنند و بصورت تزاید هندسی شروع به تکثیر می کنند . مثلا سلولی که در معده است و کارش تولید اسید معده است  شروع به تولید بافت فیبرینی می کند و در طی یک ساعت تقسیم می شود و صدها سلول تولید میکند.     سرطانها به دو نوع بدخیم و خوش خیم تقسیم می شوند بدخیم یعنی سلول سرطانی به سلولهای ارگانهای مجاور نیز حمله کرده و آنهای را بفرمان خود در آورده و دستور ساخت سلول سرطانی می دهد. در سرطان خوش خیم سلولی که نافرنانی کرد فقط سلولهای همان ارگان را وادر به تزاید می کند.       عوامل زیادی سبب سرطان می شود که تحت عنوان عوامل تراتوژن نامیده می شوند این عوامل شامل:برخی پروتئینها، چاقی، اشعه، افزدونیهای داخل غذا، سموم، مواد شیمیایی، عوامل ژنتیکی، ژنهای انکوژن و ...    در انسان یکی از مواردی که در درمان سرطان  مهم است تشخیص زود هنگام سرطان است متاسفانه سرطانهای تا زمانی که به مرحله پیشرفته نرسند قابل تشخیص نیستند. هنوز تکنیکهای لازم جهت تشخیص یک سلول سرطانی یا چندین سلول سرطانی وجود ندارد و تا زمانی که سلول سرطانی بیشتر بافت را آلوده نکرده تشخیص آن مشکل است آزمایشهای مانند اندازه گیری برخی پروتئینها تحت عنوانCA,C19و غیره در انسان انجام شده با وجود اینکه این آزمایشان در حیوانات انجام شده اما این آزمایشات برای سگ و گربه انجام نمی شود. در دامپزشکی بهترین تکنیک درمانی سرطان جراحی است. گران بودن داروهای شیمی درمانی و عدم پرتو درمانی و بهتر بگویم نداشتن تخصص انکولوژیست حیوانی دلایل عدم درمان غیر جراحی است

/ 0 نظر / 55 بازدید