کلینیک تخصصی قلب حیوانات خانگی

کلینیک تخصصی قلب حیوانات خانگی در روزهای سه شنبه با وقت قبلی در کلینیک دامپزشکی دکتر ذاکریان راه اندازی شد.

چه تفاوتی بین کلینیک تخصصی قلب با سایر کلینیک ها و بیمارستان های دامپزشکی وجود دارد؟

زمانی که شما حیوان خانگی خود را نزد دامپزشک یا بیمارستان محله خود می برید، دامپزشک شروع به معاینه حیوان خانگی شما می کند. در معاینه، دامپزشک محله با سمع قلب به یکسری از غیر طبیعی بودن صداهای قلب پی می برد اما این صداهای غیر طبیعی از کدام نقطه قلب منشاء می گیرند؟

در کلینیک تخصصی قلب مراحل زیر انجام می شود

  1. اکو کاردیوگرافی از قلب

  2. گرفتن نوار قلب

  3. سمع تخصصی قلب

  4. گرفتن عکس رادیوگرافی از قلب

  5. تهیه خون جهت تعیین آنزیم های قلبی

البته ما موارد زیادی جهت بررسی اولیه کارکرد قلب داریم در برسی اولیه یا بقولی چک آب در صورت سالم بودن اکوکاردیوگراف، نوار قلب و سمع قلب. نیاز به گرفتن رادیوگرافی و تهیه خون نیست.

اکوکاردیوگرافی توسط متخصص رادیولوژی و سونوگرافی انجام می شود. در اکوکاردیوگرافی غیر طبیعی بودن ساختار قلب، عملکرد قلب و یک سری پارامترهای مورد ارزیابی  و اندازه گیری قرار می گیرد به زبان ساده تر اکوکاردیوگرافی نشان می دهد که آیا در قلب، دیواره های قلب سوراخی وجود دارد یا نه؟ آیا دریچه های که در قلب وجود دارند به درستی کار می کنند؟ آیا دیواره بطن ها و دهلیزهای قلبی طبیعی هستند و ساختار ماهیچه قلب مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

/ 0 نظر / 144 بازدید