LIPOMA

لیپوما یک تومور سرطانی زیرجلدی خوش خیم است و بیشتر در سگ های میانسال و مسن دیده می شود. نژادهای مستعد به لیپوما در سگ شامل دوبرمن، لابرادو، مینیاتور اسکینایزر می­باشند. این بیماری در گربه­های مسن شایع نیست و ممکن است در نژاد سیامی مشاهده شود.

لیپوما به شکل تکی یا چند تایی می تواند ظاهر شودکه قابلیت جابجایی را دارند. توده ممکن است به صورت نرم یا سفت باشد. اندازه لیپوما بین یک سانتی­متر تا سی سانتی­متر متغیر است. ضایعات بر روی عضله، تاندون و فضای زیرجلدی مشاهده شده و بیشتر در ناحیه سینه، شکم و اندام حرکتی دیده می­شود.

تشخیص بیماری بر اساس نمونه برداری توسط سرنگ از ضایعه و یا بررسی پاتولوژی آن می­باشد. نمونه موجود در سرنگ ماده گریسی مانند است که به راحتی در الکل حل می­شود. نمونه پاتولوژی حاوی سلول های بالغ لیپوسیت است.

تومورهای ریز و دارای شکل منظم نیازی به درمان ندارند اما باید اندازه آن تحت نظارت باشد تا اگر تغییری در آن ایجاد شد مراحل درمان آغاز شود. درمان جراحی برای تومورهای بزرگ مناسب می­باشد و پیشرفت روند درمانی بعد از جراحی مشاهده می­شود. تومورهای غیرکپسولی و نامنظم ممکن است به عضله و بافت پیوندی آسیب بزنند اما به نقاط دیگر سرایت نمی­کند.

/ 0 نظر / 109 بازدید