شماره جدید دوفصلنامه مشاور دامپزشک منتشر شد

شماره جدید مجله مشاور دامپزشک  منتشر شد در این شماره شما می خوانید

* بخش خبری ( رونی اولین حیوانی که در ایران بیمه شد، زایمان طبیعی مانلی در دلفیناریوم کیش، باز هم سگ باوفا و ..... )

* داستانهای هاپالو.

* گلسنگ، نمادی از همزیستی و همکاری در طبیعت

* نگاهی به مصرف غذاهای کنسروی در ایران.

* کپکها، مایکوتوکسین ها و زیانهای ناشی از آنها از دیدگاه دامپزشکی.

* میانکاله، زیبا و شگفت انگیز ما را به سوی خود می خواند.

*نگاهی کوتاه به کلونینگ cloning

جهت تهیه مجله به کیوسکهای روزنامه فروشی شهر تهران و کلینیک های دامپزشکی مراجعه فرمائید و یا با دفتر مجله تماس حاصل نمائید

/ 1 نظر / 120 بازدید
یک همکار

فرخنده باد که با این سخت کوشی باز هم چراغ به دست گرفتی مجید جان. چراغت همیشه روشن باد