من نامم مجید است، آنها نامهایشان کورش، سودابه، داریوش، تهمینه و ....می باشد. نام هر فرد بازگو کننده هویت انکار نشدنی آن شخص می باشد، همانطور که نام کشور کویت، کویت است و هیچ کس آن را بعنوان استان نوزدهم عراق شناسایی نکرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  افراد زمانی به تغییر نام خود می پردازند که قصد پنهان نمودن هویت واقعی خود را دارند!؟ آیا هویت تاریخی و واقعی یک کشور یا شخص را می توان تغییر داد!؟

  این آب قرنها بر خود می بالد زیرا نام درخشان خلیج همیشه فارس را با خود حمل می کند. این تمدن امروز پدید نیامده است، تمدنی است باستانی، آری تمدن این منطقه 2600 ساله است. این سرزمین توسط استعمارگران هویت نیافت، آبهای نیلگون این دیار همیشه نام درخشان خلیج فارس را با خود به همراه داشته است و از این نام بر خود می بالد.

  از بیگانگان انتظار شیطنت می رود ولی وطن فروشی و کج فهمی هموطن را نمی توان فراموش کرد. زمانی که هویت 2600ساله خود را نادیده بگیریم، وقتی کورش را سر سلسله راه اندازی امپراطوری ایرانیان ( پارسیان) ندانیم، وقتی تخت جمشید را اوج اقتدار ایرانیان ندانیم، زمانی که سیاستمدارن ما بقدری ضعیف عمل می کنند که دنیا ایران را به نام تروریسم معرفی می کند، وقتی رایزننان فرهنگی ما در کشورهای گوشه نشین خلیج فارس فارسی صحبت کردن را ندانند، وقتی گزارشگر فوتبال ما نام خلیج فارس را بدرستی بیان نکند، از بیگانگان چه انتظاری دارید؟

  توقعی که از موسسات علمی دنیا می توان داشت این است که اسناد خود را بر پایه مستندات علمی و تاریخی بیان کنند، نه بر اساس گفته های مشتی گوشه نشین خلیج فارس که به دلیل بی هویتی خود شاید خواهان تغییر نام خودشان هم باشند.

    من نامم مجید است، آنها نامهایشان کورش، سودابه، داریوش، تهمینه و ....می باشد و نام آبهای نیلگون جنوب کشور ما همیشه خلیج فارس بوده، می باشد و خواهد بود و ما به آن افتخار می کنیم.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
بهنام

درود بر دوستداران ایران

amo0_majid

چو ايران نباشد تن من مباد...