به چالش کشیدن موارد آموخته شده به حیوانات

به چالش کشیدن موارد آموخته شده به حیوانات:

 صاحبان سگها اظهار می کنند سگ من خنگ است! سگ من باهوش است!
تحقیقات نشان می دهد توله های که بدنیا می آیند دارای هوش متفاوت هستند.
عوامل ژنتیکی در شکل گیری هوش اولیه توله نقش مهمی دارد. بطور مشخص ضریب هوشی برخی نژاده بالاتر از نژادهای دیگر است. میزان هوش یک توله به جثه بستگی ندارد. برخی فکر می کنند سگهای بزرگ جثه مانند لابرادور، گلدن، هاسکی، ژرمن شیپرد و ... هوش بالای دارند. اما مطالعات صورت گرفته نشان می دهد در سگهای عروسکی مانند یورکشایر، پومارانین، مالتیس، داشهوند، شیتزو و سگهای با جثه معمولی مانند جک راسل، کاکر و .. هوشی مانند سگهای با چثه بزرگ دارند.
تغذیه سگ مادر در زمان بارداری دلیل دیگر شکل گیری هوش مناسب برای توله ها است. بهمین علت در کلاپهای معتبر جیره غذای یک سگ باردار با سگهای دیگر فرق می کند.
بحث هم خونی در شکل گیری هوش نقش بسیاری مهمی دارد. جفت گیری سگهای فامیل گرچه در تثبت ژن خالص برای پرورش دهند اهمیت داشته اما در توله ها سبب کاهش بهره  هوشی می شود.
تغذیه مناسب از زمان تولگی در شکل گیری سیستم عصبی و مغزی نقش مهمی بازی می کند.
اما مهمترین مورد برای توله ها آموزش دادن و به چالش کشیدن آموخته ها است.
آموزش توله ها از ۴۰ روزگی باید شروع شود. در آموزش از دو نکته شرطی شدن و قدرت تحلیل برای سگ استفاده می شود. برای مثال توله سگی که وارد  خانه می شود با زوزه کشیدن صاحبش را بسمت خود می کشد پس رابطه شرطی بر قرار می شود. توله با زوزه کشیدن افراد را بسمت خود جلب می کند. اما با ادامه زوزه و در آغوش گرفتن، میزان رفتار صاحبش را تحلیل می کند.
اینجا است که مربی سیستم شرطی پذیری حیوان را اصلاح می کند و با گفتن نکاتی به صاحب حیوانات تحلیل پذیری را توسط صاحب حیوان برای حیوان تصحیح می کند. یکی از دلایلی که صاحب حیوانات از مربی گله می کنند جدا از عملکرد و کار بلد بودن به رفتار صاحب حیوان بر می گردد. زیرا سیستم شرطی پذیری و تحلیل با هم باید اصلاح و کار شود.
اما به چالش کشیدن آموخته ها نقش بسیار مهمی در شکل گیری و فعال بودن هوش سگ دارند. سگ شما آموخته است. پارس نکند. با قلاده راه برود، دستشوی را در مکان مورد نظر انجام دهد  و این آموخته ها برایش شرطی شده است. اما زمانی که به مکان جدید می رود با چالش مکان دستشویی مواجعه می شود. صاحب حیوان در خانه می تواند سگ خود را دچار چالش کند. بازی های فکری مانند گل یا پوچ، گذاشتن نام برای اسباب بازی، تغییر در اسباب بازی بصورت شش ماه یکبار، بردن در مکانهای جدید، تجدید آموزش توسط مربی بصورت سالی دو جلسه و  بازی های که مهارتهای سگ را افزایش می دهد سبب به چالش کشیدن آموخته های سگ و شکوفایی بیشتر هوش سگ خواهد شد.

/ 0 نظر / 111 بازدید