Pollakiuria and Polyuia in puppy


کلمه پلی اوری به افزایش حجم ادرار و پلاکوری به افزایش دفعات ادرار گفته می شود.
 ارتباط نزدیکی بین افزایش حجم ادرار و افزایش آب مصرفی ( پلی دیپسی) وجود دارد. توله ها بدلیل اینکه نمی توانند دمای بدن خود را بدرستی کنترل کنند در صورت گرم شدنشان مبادرت به خوردن آب می کنند و بدنبال آن افزایش حجم و دفعات ادرار را داریم.
بسیاری از مواقع  کسانی که توله جدید می خرند از تکرر ادرار و حجم ادرار توله هایشان شکایت می کنند. اما دلیل این حالت چیست.
۱_پرنوشی و دادن غذاهای تر  از نخستین دلایل پر ادراری است. در چنین مواردی بهترین کار برداشتن ظرف آب از جلو توله و کاهش دفعات آب خوردن است و غذا بسمت خشک تغییر باید بکند.
۲_ عفونت مثانه یکی از دلایل پرادراری و تکرر ادرار در توله ها است توله ها نمی دانند که در جای که زندگی می کنند نباید مدفوع و دستشویی کنند انجام این کار سبب ایجاد عفونتهای بالا رونده و التهاب و عفونت مثانه و افزایش دفعات ادرار کردن می شود.
۳_ پرکاری و کم کاری آدرنال: بیماری کوشینگ و آدیسون در توله بصورت مادر زادی است و این بیماری در توله ها زیاد دیده نمی شود.
۴_افزایش و کاهش تولید استروئیدها.
۵_ افزایش میزان کلسیم خون سبب افزایش حجم و دفعات ادرار می شود.
۶_ دیابت مادرزادی.
۷_ بیماری کلیه
۸_ نارسایی کلیه
۹_ تومورهای غده هیپوفیزی
۱۰_ تومورههای کلیه
۱۱_ اختلالات فیزیولوژی
۱۲_ پرکاری تیروئید
۱۳_ کاهش پروتئین خون
۱۴_ مصرف برخی داروها
توصیه می شود بغیر از موارد تغذیه ای حتما توله خود را نزد دامپزشک برای بررسی علل پرادراری ببرید

@mjzakerian

/ 0 نظر / 86 بازدید