واکسیناسیون

واکسیناسیون سگ و گربه از سن دو ماهگی شروع شده در ابتدا یک واکسن چند گانه زده می شود این واکسن یک ماه بعد تکرار میشود. واکسن هاری نیز در سن ماهگی زده میشود. تکرار واکسن چندگانه و هاری بعد از سه ماهگی سالی یکبار است.
واکسن سه گانه گربه اگر برای اولین بار باشد حتما باید دو ماه را داشته باشد اکر سن کربه بالای دو ماه باشد( مثلا یک ساله) و تا به حال واکسیناسیون نشده باشد ابتداد واکسن سه گانه زده میشود و یک ماه بعد تکرا می شودو بعد از آن سالی یکبار واکسینه می شود.

 

/ 0 نظر / 44 بازدید